Registrer deg som gjest

Gjesteregistreringen er kun for de som ikke selv er andelshavere i TONO, men som deltar på årsmøtet fordi de bærer fullmakt på vegne av en andelshaver.

Les hele personvernserklæringen her